Find Us Here

Lô 36-N31, làn 2, đường Lê Triện, P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: info@metjsc.com
Phone: (84) 966 530 110